Anita Mui & Jackie Cheung xiang ai xiang nan Cantonese pinyin lyrics

Jacky Cheung ft. Anita Mui – Seung Ngoi Han Naan

JUI HO, YAU SANG YAT YAT DO NGOI HA HUI
DAAN SUI YAN, NANG JEUNG LUEN NGOI DONG JO JUNG SANG HING CHUI
SANG WOOT, KEI SAT JI JOI JAAU DO GOH BOON LUI
MIN DUI YIN SAT, YIT LUEN HAN FAAI BIN CHEUNG LAU SAI SUI

HOH SIK NGOH, BAT JI WAAK HIU HANG
DUI FOH FA TIN SANG MAN GAM
BAT GWOH, LEUNG JEK SAU LAAI DAK TAAI GAN
NGOI DO GWOH LIU GAAI NA DUI NGOI YAN
TUNG SI YIK JUI YI BIN SING YAT DUI DIK YAN

YA HUI SEUNG NGOI HAN NAAN
JAU NAAN JOI KEI SAT SEUNG FONG GOK YAU GOK GEI MONG JAM MOH BAAN
YIU DAAN LUEN DO NAAN
SAU TAAI DAAI DIK LAI WOOI NOI GAU KEUK YA MO LIK GWAI WAAN
YA HUI BAT NGOI BAT NAAN
DAAN YUE MEI SING FAT SING SIN YA WOOI PA NGOI CHING CHIN TO AM DAAM
NGOI BAT NGOI DO NAAN
MEI FAAI LOK SIN YAU JAAK YAM KAP YUE DUI FONG MIN LO FOON NGAAN

DAK DO LONG MAAN, YAU YIU YAU HUNG GAAN
DAK DO DING GUK, KEUK PA HUI DO JUNG JAAM
YIN HAU FOO CHUT DOH DAK DO SIU BAT GAAI YI KOOT DAAT
YAU DAAM SAM, YAU YAN HON BAT GWOH NGAAN

HOH SIK NGOH, BAT JI WAAK HIU HANG
DUI FOH FA TIN SANG MAN GAM
BAT GWOH, LEUNG JEK SAU LAAI DAK TAAI GAN
NGOI DO GWOH LIU GAAI NA DUI NGOI YAN
TUNG SI YIK JUI YI BIN SING YAT DUI DIK YAN

YA HUI SEUNG NGOI HAN NAAN
JAU NAAN JOI KEI SAT SEUNG FONG GOK YAU GOK GEI MONG JAM MOH BAAN
YIU DAAN LUEN DO NAAN
SAU TAAI DAAI DIK LAI WOOI NOI GAU KEUK YA MO LIK GWAI WAAN
YA HUI BAT NGOI BAT NAAN
DAAN YUE MEI SING FAT SING SIN YA WOOI PA NGOI CHING CHIN TO AM DAAM
NGOI BAT NGOI DO NAAN
MEI FAAI LOK SIN YAU JAAK YAM KAP YUE DUI FONG MIN LO FOON NGAAN

DAK DO LONG MAAN, YAU YIU YAU HUNG GAAN
DAK DO DING GUK, KEUK PA HUI DO JUNG JAAM
YIN HAU FOO CHUT DOH DAK DO SIU BAT GAAI YI KOOT DAAT
YAU DAAM SAM, YAU YAN HON BAT GWOH NGAAN

MO LUN YIT LUEN JUNG SAT LUEN JUNG
DO WING YUEN GEI JUE DAI YAT GAAI
BIT YIU JEUNG HOI SEUNG NGAAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *